W związku z Zarządzeniem Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 12 kwietnia 2013 roku

 

informuję

 

ustala się dzień 2 maja 2013 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy dla Urzędu Miejskiego w Raciążu za odpracowaniem w dniu 27 kwietnia 2013 roku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

>>>

 

 

Burmistrz Miasta Raciąża zawiadamia o możliwości skorzystania przez mieszkańców z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
W dniu 19 kwietnia 2013 r. od godz. 12.00 do 17.00.
w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, ul. Parkowa 14
bezpłatnych porad prawnych będzie udzielał Konrad Figurski

 


Czytaj więcej >> Bezpłatne porady prawne

 

Zarządzeniem nr 10/2013 z dnia 29 marca 2013 r. Burmistrz Miasta Raciąż
powołał Zastępcę Burmistrza Miasta. Z dniem 01 kwietnia 2013 r.
stanowisko to spraw
uje Pan Paweł Rybka.

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania w zakresie określonym przez
Burmistrza, zapewniając kompleksowe rozwiązywanie problemów
dotyczących bieżącego funkcjonowania Miasta i jego rozwoju oraz
nadzoruje realizację powierzonych zadań,
a w szczególności:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIĄŻU
INFORMUJE O PRZYSTAPIENIU DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. „AKTYWNI RACIĄŻANIE NA START”
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY BEZROBOTNE, które:
a) zamieszkują na terenie miasta Raciąż,
b) korzystają ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW:
1. Aktywna integracja w ramach której uczestnicy otrzymają wsparcie doradcze, w tym  konsultację psychologiczną, jak również wsparcie szkoleniowe.

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Raciążu, ul. Wolności 34, 09-140 Raciąż wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000042634
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami: kancelaria (sekretariat) Urzędu Miasta Raciąż, w terminie do 12.04.2013, do godz. 15.00,
W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje data i godzina ich doręczenia do kancelarii Urzędu Miasta Raciąż.
Dokumenty do pobrania >>>