1

Chrzanowski Paweł

Przewodniczący Rady Miejskiej

2

Kubińska Marzanna

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

3

Lawendowski Jerzy Jan

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

4

Adamski Zbigniew

Radny

5

Brdak Ireneusz Leszek

Radny

6

Bylińska Magdalena

Radna

7

Dądalski Krzysztof

Radny

8

Dobrosielski Dariusz

Radny

10

Gizler Artur Piotr

Radny

10

Godlewski Ryszard

Radny

11

Karasiewicza Andrzej

Radny

12

Kowalski Leszek Medard

Radny

13

Leszczyński Zbigniew Artur

Radny

14

Sendal Andrzej

Radny

15

Świerczyńska Izabela

Radna

 

 

Komisja Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Kowalski Leszek Medard

Przewodniczący

Adamski Zbigniew

Wiceprzewodniczący

Godlewski Ryszard

 

Leszczyński Zbigniew

 

Sendal Andrzej

 

Plan pracy

 

Komisja Spraw Społecznych

Karasiewicz Andrzej

Przewodniczący

Dądalski Krzysztof

Wiceprzewodniczący

Brdak Ireneusz Leszek

 

Gizler Artur Piotr

 

Chrzanowski Paweł

 

Plan pracy

 

Komisja Budżetowo - Gospodarcza

Dobrosielski Dariusz

Przewodniczący

Bylińska Magdalena

Wiceprzewodnicząca

Kubińska Marzanna

 

Lawendowski Jerzy

 

Świerczyńska Izabela

 

Plan pracy

 

Komisja Rewizyjna

Gizler Artur Piotr

Przewodniczący

Dądalski Krzysztof 

Wiceprzewodniczący

Dobrosielski Dariusz

 

Kowalski Leszek Medard

 

Karasiewicz Andrzej

 

Plan pracy

 

Komisja Skarg, Petycji i Wniosków

Sendal Andrzej

Przewodniczący

Leszczyński Zbigniew

Wiceprzewodniczący

Dądalski Krzysztof 

 

Bylińska Magdalena

 

Kowalski Leszek Medard

 

Plan pracy

 

 

W tabeli dostępne są druki dla Radnych Rady Miejskiej.

Format edytowalny DOC - to formularz druku, który możemy otworzyć w edytorze tekstu i wypełnić w wersji elektronicznej a następnie wydrukować.
Format nieedytowalny PDF - to formularz druku, który możemy otworzyć i wydrukować a następnie wypełnić odręcznie.

Nazwa druku Format edytowalny DOC Format nieedytowalny PDF
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Pobierz DOC

Pobierz PDF