W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Raciąż nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu informuje, iż powtarzające się w ostatnim czasie w godzinach nocnych alarmy syreny na strażnicy OSP spowodowane są awarią systemu selektywnego powiadamiania uruchamianego zewnętrznie. Zaistniała sytuacja powtarzała się we wszystkich jednostkach OSP należących do KSRG powiatu płońskiego, ciechanowskiego i pułtuskiego.

 

Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
Pobierz >>

Zespół Szkół w Raciążu i Karat Elektro Recykling S.A.

przeprowadzają

WIELKĄ ZBIÓRKĘ ELEKTROODPADÓW!

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się

25.06.2013r. (wtorek) w godzinach 8:00 – 15:00

w Zespole Szkół w Raciążu na ulicy Kilińskiego 64.

Szanowni Przedsiębiorcy,

 

Burmistrz Miasta Raciąż

zaprasza na spotkanie,

które odbędzie się

dnia 24 czerwca 2013 roku o godzinie 17:30

w Miejskim Centrum Kultury,

Sportu i Rekreacji.