Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż istnieje możliwość przekazania 1 % podatku należnego za 2012 rok na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.

 

Szczegóły na plakacie.

 

 

Do listopada 2013 roku miasto zobowiązane jest do wykonania remontu chodników na ulicy Zielonej z udziałem środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 69 069,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu.

 

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje,
iż w dniu 20 lutego 2013 r. w Miejskim Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Raciążu odbędzie się projekcja filmów z Kina Orange.
Każdy z mieszkańców mógłby dla siebie coś znaleźć, a ma do wyboru następujące filmy:

  • Dino Mama 3D - animowany/ dla dzieci

  • Tajemnica Westerplatte - dramat/ wojenny

  • Hobbit: niezwykła podróż (3D/ napisy) - fantasy/ przygodowy

  • Drogówka  - dramat, kryminał

 Szczegóły na stronie www.mckraciaz.pl

 

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż od dnia 21 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Raciążu wykonywane są czynności kontrolne przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Działa w oparciu o Konstytucję RP, Ustawę o NIK, Statut i Zarządzenia Prezesa Izby. Kontrola państwowa sprawowana przez NIK opiera się na jasno określonych zasadach: przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji. NIK bada wszystkie obszary działalności państwa, w które zaangażowane są publiczne pieniądze lub majątek, sprawdza też, czy instytucje publiczne wykonują swoje zadania w sposób skuteczny, wydajny i oszczędny.