Burmistrz Miasta
zaprasza bezrobotnych mieszkańców Raciąża

na spotkanie informujące o możliwości utworzenia spółdzielni socjalnej i pozyskania nowych miejsc pracy

W dniu 6 czerwca 2013 r. o godz. 11.00  w lokalu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu informacji będą udzielali przedstawiciele Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Subregionie Ciechanowskim.

Zapraszamy wszystkich chętnych

Pobierz >>

W dniu 26 maja 2013 roku odbył się w Raciążu, w ramach akacji „Polska
Biega”,„Bieg Wiosny”. Organizatorami tej imprezy było Miejskie Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy
współpracy z Urzędem Miejskim. Impreza była podzielona na następujące
kategorie :

-800 metrów, w których wzięli udział chłopcy i dziewczęta z klas  IV, V,
VI Szkoły Podstawowej oraz dziewczęta z klas I, II, III Gimnazjum;

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuję o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje,

Burmistrz Miasta Raciąża zawiadamia o możliwości skorzystania przez mieszkańców z

BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

W dniu 31 maja 2013 r. od godz. 9.00 do 12.00. w lokalu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu bezpłatnych porad prawnych będzie udzielał Konrad Figurski*.

Pytania oraz zagadnienia dotyczyć mogą:

- prawa cywilnego,

w tym m.in. lokalowego, prawa dotyczącego nieruchomości rolnych,

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż bezpłatne porady prawne będą udzielane w dniu 27 maja 2013 roku od godz. 11.30 do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Raciążu. Osoby chętne proszone są o zapisywanie się w Urzędzie Miejskim w Raciążu w pokoju nr 2 (Sekretariat) lub pod numerem telefonu: (23)6791163.


Organizatorem powyższych porad jest Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie.