INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami

Informacja dotycząca gospodarowania odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1

Szanowny Mieszkańcu,

z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający przede wszystkim na przejęciu przez gminę władztwa nad odpadami oraz wprowadzeniu opłat za ich odbiór i zagospodarowanie.

INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Część II

Szanowny Mieszkańcu,

Opłata za gospodarowanie odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach musi uwzględniać koszty funkcjonowania całego systemu, przy czym najwyższymi kosztami będą koszty odbierania odpadów, ich transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z nimi.

INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Część III

 W związku z wejściem z dniem 01.07.2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Raciążu dnia 21 lutego 2013 r. podjęła uchwałę zmieniającą druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy druk będzie wkrótce do pobrania na stronie internetowej lub w Urzędzie Miejskim.
Urząd Miejski przypomina, aby wszyscy mieszkańcy naszego miasta rozwiązali wcześniej podpisane umowy z firmami odbierającymi śmieci. Chcąc uniknąć podwójnych opłat muszą to zrobić do 30 czerwca 2013 r.
Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

 

 

 

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 roku odbył się Rejonowy Konkurs „MISTRZ ORTOGRAFII”. Mistrzem został uczeń III Klasy Gimnazjum w Raciążu - Sebastian Ciężki, którego Wychowawcą, a także nauczycielem języka polskiego jest Pani Iwona Cholińska.

 

W dniu 4 marca 2013 roku o godz. 16 00w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Raciążu, ul Parkowa 14 odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej, podczas której złoży  ślubowanie  Burmistrz Miasta Raciąż - wybrany w przedterminowych wyborach Burmistrza - Mariusz  Jerzy  Godlewski.

 

Miejska Komisja Wyborcza, zgodnie z protokołem sporządzonym w dniu 25 lutego 2013 r., ustaliła wyniki głosowania. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) Godlewski Mariusz Jerzy zgłoszony przez KWW RAZEM DLA RACIĄŻA - 1532
2) Sadowski Janusz Kazimierz złoszony przez KWW JANUSZA SADOWSKIEGO - 676
Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na burmistrza Godlewski Mariusz Jerzy zgłoszony przez KWW RAZEM DLA RACIĄŻA