ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

W URZĘDZIE MIEJSKIM W RACIĄŻU

Interesantów zgłaszających się w sprawie skarg i wniosków przyjmują:

  • Burmistrz lub Zastępca Burmistrza Miasta - we wtorki w godzinach od 15:30 do 16:30

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się osobiście lub telefonicznie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (Plac Adama Mickiewicza 17, 09 – 140 Raciąż, tel. (23) 679 11 63), od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Kolejność przyjęć interesantów ustala Sekretariat Urzędu Miejskiego w Raciążu, wyznaczając datę i godzinę przyjęcia.

Warunkiem przyjęcia przez Burmistrza Miasta osoby zainteresowanej jest wykorzystanie drogi służbowej.