Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

 

Skala:
5 pkt - bardzo wysoki poziom satysfakcji | 4 pkt - wysoki poziom satysfakcji | 3 pkt -
średni poziom satysfakcji
2 pkt - niski poziom satysfakcji | 1 pkt - bardzo niski poziom satysfakcji

Burmistrz Miasta Raciąż

zaprasza wszystkich mieszkańców Raciąża na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 19 maja 2013 roku o godzinie 16:00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

 

INFORMACJA

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 maja 2013 roku (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy ul. Parkowej 14 odbędzie się XXXI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bogusław Jeżak

Nie zostawiaj po sobie śladu! – to hasło siódmej już edycji kampanii organizowanej przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A.,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż
Numer ogłoszenia: 181580 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

 

 

Burmistrz Miasta Raciąż

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE