Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu

zaprasza

dzieci w wieku 6 – 12 lat

na zajęcia plastyczne

w poniedziałki w godzinach: 14.00 – 15.30

Dzieci podczas zajęć realizują własne marzenia i aspiracje, rozwijają talent, poznają świat sztuki. W pracowni powstają rysunki, rzeźby, prace malarskie oraz inne wykonane rozmaitymi technikami.

Instruktor prowadzący kładzie nacisk na rozwój wyobraźni i twórczej ekspresji u dziecka oraz swobodę w wyrażaniu siebie.

Instruktor: Marta Ott

 

 

Urząd Miejski w Raciążu

informuje, iż od dnia 23 września

2013 roku będzie wypłacane

dofinansowanie na zakup

podręczników w ramach

Rządowego Programu

Wyprawka Szkolna 2013”

Dnia 13 września 2013r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Wakacje w obiektywie”. Na konkurs wpłynęło 45 zdjęć. Z nich Jury powołane przez Burmistrza Miasta Raciąż wybrało trzy najlepsze.
Laureatami zostali:

Pierwsze miejsce 1. Magdalena Dobrosielska ze zdjęciem przedstawiającym słonecznikowe pole w Czechach.

Drugie miejsce 2. Elżbieta Kocięda ze zdjęciem przedstawiającym grupę przyjaciół podczas pobytu nad morzem.

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza na bezpłatne szkolenie: Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie – warsztaty z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Odnowy i rozwoju wsi tzw. małych projektów.

 

Pobierz >>

 

Szanowni Przedsiębiorcy,

Burmistrz Miasta Raciąż

zaprasza na spotkanie,

które odbędzie się

dnia 9 września 2013 roku o godzinie 17:30

w Miejskim Centrum Kultury,

Sportu i Rekreacji.

 

 

Wnioski na stypendia socjalne za m-ce wrzesień – grudzień roku szkolnego 2013/2014 dostępne są w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Wnioski należy złożyć w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego do 15 września 2013r.

 

Czytaj więcej >>