W dniu 07.10.2013 r., w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu, odbyło się spotkanie przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie Raciąża. Podczas spotkania zapadła oficjalna decyzja o założeniu stowarzyszenia, które będzie zrzeszać przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż. Na spotkaniu byli przedstawiciele z 25 firm działających w Raciążu,

 

w sprawie: przyjęcia w poczet członków Związku Miast Polskich

 

Zarząd przyjmuje w poczet członków Związku Miast Polskich miasto Raciąż na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr XXXIV/227/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r., stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

Pobierz >>

Szanowni Przedsiębiorcy,

Burmistrz Miasta Raciąż

zaprasza na spotkanie,

które odbędzie się

dnia  07 października 2013 roku

 o godzinie 17:00

w Miejskim Centrum Kultury,

Sportu i Rekreacji.

Celem spotkania będzie oficjalne założenie stowarzyszenia przedsiębiorców.

Zarządzeniem nr 71/2013 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 16 września 2013 roku powierzono obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego Panu Arturowi Adamskiemu.
Artur Adamski, wychowany i zamieszkały w Raciążu, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Kontynuował naukę w szkole wyższej na kierunku ekonomia i zarządzanie w Warszawie, której jest absolwentem.

 

Komendant Komisariatu Policji w Raciążu, Burmistrz Miasta Raciąż oraz Wójt Gminy Raciąż zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w debacie społecznej „Bezpieczeństwo na terenie miasta i gminy Raciąż podsumowanie i wnioski”, która odbędzie się 15 października 2013 r. w godz. 10.00 w sali Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu przy ul. Parkowej.

 

Pobierz >>

Mazowiecka Jednostka Wdrażania projektów Unijnych (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV

Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Ochrona powierzchni ziemi – Dostosowanie istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów

Pobierz >>