Urząd Miejski w Raciążu uprzejmie informuje, iż odpady można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK), który został utworzony na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Raciążu, ul. Wolności 34.

W powyższym punkcie można oddać następujące frakcje odpadów:


Urząd Miejski w Raciążu

uprzejmie informuje,

iżw pokoju nr 15 (I piętro)

można w razie potrzeby odebrać bezpłatne worki

do selektywnej zbiórki.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZWOLNIONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

>> Czytaj dalej

INFORMACJA
Podaję do publicznej wiadomości,
iż w dniu 25 października 2013 roku
( piątek) o godz. 17.00
w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury,
im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu przy ul. Parkowej 14
odbędzie się XXXVII Zwyczajna Sesja
Rady Miejskiej w Raciążu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bogusław Jeżak

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/2
Ważność: od godz. 21:00 do dnia 16.10.2013 do godz. 10:00 dnia 17.10.2013
Przebieg: Na przeważającym obszarze przewiduje się wystąpienie mgły ograniczającej widzialność poniżej 200m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

WCZK MUW
/-/ Piotr Najda

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać raz na miesiąc w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało uiścić w terminie do 15 sierpnia 2013 za miesiąc lipiec. Za miesiąc sierpień opłatę należało uiścić również do 15 sierpnia 2013r. W związku z powyższym ostatnia opłata za grudzień jest płatna do 15 grudnia 2013 r., a nie do 15 stycznia 2014 r.