INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Część III

 W związku z wejściem z dniem 01.07.2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Raciążu dnia 21 lutego 2013 r. podjęła uchwałę zmieniającą druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy druk będzie wkrótce do pobrania na stronie internetowej lub w Urzędzie Miejskim.
Urząd Miejski przypomina, aby wszyscy mieszkańcy naszego miasta rozwiązali wcześniej podpisane umowy z firmami odbierającymi śmieci. Chcąc uniknąć podwójnych opłat muszą to zrobić do 30 czerwca 2013 r.
Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114