W DNIU 4 LIPCA 2013 ROKU

FIRMA SITA PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O. O.

BĘDZIE ZABIERAŁA ŚMIECI ORAZ POJEMNIKI Z TERENÓW DOMÓW JEDNORODZINNYCH.

UPRZEJMIE PROSIMY O WYSTAWIENIE POJEMNIKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SITY.