Do listopada 2013 roku miasto zobowiązane jest do wykonania remontu chodników na ulicy Zielonej z udziałem środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 69 069,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu.