W dniu 4 marca 2013 roku o godz. 16 00w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Raciążu, ul Parkowa 14 odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej, podczas której złoży  ślubowanie  Burmistrz Miasta Raciąż - wybrany w przedterminowych wyborach Burmistrza - Mariusz  Jerzy  Godlewski.