Protokół – III posiedzenie RRDPP II kadencji.  

UCHWAŁA NR 9/2017 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 10/2017 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 11/2017 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 12/2017 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 13/2017 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 14/2017 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 15/2017 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 16/2017 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 17/2017 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 18/2017 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 19/2017 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 20/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 21/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 22/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 23/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 24/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 25/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 26/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 27/2018 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO