Drukuj
Kategoria: Urząd Miejski

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC Marta Dąbrowa

Zastępca kierownika USC – Anna Szcześniewska

Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 13:30

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) >>

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) >>

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) >>

 

 

Druki do pobrania

WNIOSEK O WYDANIE AKTU STANU CYWILNEGO >>

Wniosek o wydanie dowodu osobistego >>

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego >>

Zgłoszenie pobytu czasowego >>

Zgłoszenie pobytu stałego >>

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego >>