Komenda Powiatowa Policji
09-100 Płońsk, ul. 1 Maja 3
tel. 997 lub (023) 662 15-00 (dyżurka),


Komisariat Policji
09-140 Raciąż, ul. Błonie 1
tel.(0-23) 662 15 70


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
09-100 Płońsk, ul. dr. Rutkowskiego 16
tel. 998 lub (023) 662 32-44 (centrala)


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Punkt Alarmowy
09-100 Płońsk, ul. dr. Rutkowskiego 16
tel. 998 lub (023) 662 27-16


Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu
09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 23
tel.(0-23) 679 11-25


Niepubliczny Zakład Opieki Zdowotnej "MADENT-MED"
09-140 Raciąż, ul. Błonie 22
tel.(0-23) 679 22-15


Pogotowie Energetyczne
09-140 Raciąż, ul. Zawoda 41
tel.(0-23) 679 10-14


Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
09-140 Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17
tel.(0-23) 679 11-14