Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Raciążu
09-140 Raciąż, ul. Mławska 15
tel. (023) 679 10-85


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MADENT-MED"
09-140 Raciąż, ul. Błonie 22
tel. (023) 679 10-29