Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu
09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 21
tel. (023) 679 20-07