Zgodnie z uchwałą Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu oraz w związku ze złożonym wnioskiem przez wychowawców klas, Komisja Stypendialna przyznała stypendium za wybitne wyniki w nauce za I semestr nauki w roku szkolnym 2012/2013. Uroczyste wręczenie uczniom stypendium za wybitne wyniki w nauce odbędzie się 15 marca 2013 r. o godz. 14 30 w Urzędzie Miejskim w Raciążu, pl. Adama Mickiewicza 17.

Wykaz uczniów, którzy odebrali stypendium za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 >>