System Informacji Oświatowej - do 7 kwietnia br. należy wprowadzić dane dotyczące szkół wg informacji na dzień 31 marca 2013r.

GMINNA Ewidencja zabytków w przygotowaniu wg ustawowych regulacji.

Do końca kwietnia dyrektor szkół przedstawi organowi prowadzącemu arkusz organizacyjny szkół na rok szkolny 2013/2014.