Platforma e-urząd coraz bliżej wprowadzenia do użytku

Do Urzędu Miejskiego przez internet!

UMOWA NA e - URZĄD JUŻ PODPISANA!

Dnia 14 czerwca 2017 roku Gmina Miasto Raciąż reprezentowana przez Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Jerzego Godlewskiego przy kontrasygnacie Skarbnik Raciąża Marii Małgorzaty Karwowskiej podpisała umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego ws. dofinansowania projektu pn. „Platforma e – Urząd w Raciążu”.

Projekt ma na celu wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (EOD), ujednolicenie infrastruktury teleinformatycznej (programy biurowe, antywirusowe, systemowe, zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego do Urzędu i jednostek podległych), utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego (PPPZ), zintegrowanie systemów podatkowo – księgowych z elektronicznym obiegiem dokumentów. Wdrożenie platformy na potrzeby załatwiania spraw na odległość. Całkowity koszt projektu to 1 020 285,00 zł, zaś kwota dofinansowania wynosi aż 816 228,00 zł.

Z korzyścią dla mieszkańców!
Ze środków tych sfinansujemy system e-urząd oraz informatyzację urzędu wraz z zakupem serwerów, komputerów i utworzeniem sieci. Wszystko po to, by ułatwić życie mieszkańcom, którzy bez wychodzenia z domu będą mogli załatwić sprawy w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz jednostkach podległych. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Miasto Raciąż dostępu do korzystania z usług publicznych drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego profilu zaufanego, dzięki budowie nowoczesnego i zinformatyzowanego e-Urzędu w Raciążu poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Nasi mieszkańcy będą mogli złożyć wniosek o dowód czy zapłacić za wodę lub podatek, uzyskać zezwolenia, czy zarejestrować działalność gospodarczą. Co więcej będziemy mogli zająć się sprawami dotyczącymi odpadów komunalnych czy świadczenia usług społecznych. Każdy interesant będzie miał możliwość m.in. pobrania i przesyłania stosownych dokumentów czy zadania pytań pracownikom raciąskiego urzędu. Korzyści i możliwości dla mieszkańców będzie wiele!