Uczniowie otrzymali tablety

W związku z wystąpieniem na terenie kraju zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem od 12.03.2020 r. do odwołania zmieniła się organizacja funkcjonowania m.in. Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu. Wprowadzono naukę w formie zdalnej, z czym wiąże się niestety szereg problemów, w tym m.in. brak dostępu do sprzętu i internetu niezbędnego do realizacji zdalnych lekcji.  Na początku kwietnia dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu przeprowadziła konsultacje z rodzicami, a następnie przekazała Burmistrzowi listę uczniów, którzy nie mieli dostępu do narzędzi umożliwiających naukę zdalną. Wychodząc na przeciw zaspokojeniu ww. potrzeb w dniu 05.04.2020 r. Burmistrz Miasta Raciąża - Mariusz Godlewski złożył wniosek o dofinansowanie zakupu tabletów wraz z osprzętem oraz routerów mobilnych z dostępem do internetu, w ramach projektu pn.: „ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W dniu 09.04.2020 r. otrzymaliśmy potwierdzenie, iż Ministerstwo Cyfryzacji pozytywnie rozpatrzyło wniosek o dofinansowanie i tym samym Burmistrzowi Mariuszowi Godlewskiemu udało się pozyskać blisko 60 tysięcy złotych na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zdalnej nauki.  W dniu 29 kwietnia 2020 r. tablety zostały przekazane dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu. Następnie przeprowadzone zostały działania techniczne, m.in. zakładanie kont uczniowskich i instalacja niezbędnych do nauki programów czy aplikacji. Było to możliwe dzięki umowie, jaką Burmistrza Miasta podpisał w ostatnich latach z firmą Microsoft. Przekazywanie tabletów rozpoczęło się na początku maja. Dzięki zakupionym sprzętom elektronicznym uczniowie, którzy zostali zgłoszeni, będą mogli brać udział w zdalnych lekcjach.

UM Raciąż

 

 

REALIZACJA PROJEKTU "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu" 

Dnia 24 października 2016 roku Beneficjent Gmina Miasto Raciąż podpisała umowę z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad przygotowaniem i realizacją inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2.000 RLM do 10.000 RLM.
Okres trwania umowy: 24.10.2016 r. - 31.12.2018 r.

OPIS PROJEKTU >>

PROCEDURA ZGŁASZANIA NADUŻYĆ >>

1. Rozpoczęcie prac na SUW >>

2. Rozpoczęcie budowy kanalizacji >>

3. Ciąg dalszy prac >>

4. Prace w zakresie kanalizacji trwają >>

 

 

INFORMACJA Z PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ >>

NOWE PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI JUŻ WKRÓTCE >> 

Zaproszenie na spotkanie dotyczące wykonania przyłączeń do kanalizacji saniatrnej. >>

Puls Raciąża 10 - 2018

Puls Raciąża 11-12 - 2018

Puls Raciąża 5 - 2019

Puls Raciąża 8 - 2019

Puls Raciąża 10 - 2019

„W dniu 24 listopada 2019 roku w budynku MCKSiR w Raciążu odbyło się spotkanie Burmistrza Mariusza Godlewskiego, oraz przedstawicieli PGKiM z mieszkańcami, podczas którego podsumowano projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu”. Oprócz najważniejszych informacji na temat projektu, mieszkańcy zostali również poinformowani o zasadach podłączania się do nowej sieci kanalizacyjnej”

 

Ulotka