Protokół – XI posiedzenie RRDPP I kadencji.  

UCHWAŁA NR 37/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 38/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 39/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 40/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 41/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 42/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 43/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 44/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 45/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 46/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 47/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 48/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 49/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 50/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 51/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 52/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 53/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

UCHWAŁA NR 54/2016 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO