Powołanie RRDPP
I kadencja

I posiedzenie RRDPP

VI posiedzenie RRDPP

II posiedzenie RRDPP

VII posiedzenie RRDPP

III posiedzenie RRDPP

VIII posiedzenie RRDPP

IV  posiedzenie RRDPP

IX  posiedzenie RRDPP

V posiedzenie RRDPP

X  posiedzenie RRDPP


Informacje

 

XI  posiedzenie RRDPP

KONTAKT email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10 lutego 2015 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie wyborcze do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (w skrócie RRDPP). Spotkanie to było odpowiedzią Burmistrza na wniosek organizacji pozarządowych z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania RRDPP,  pierwszej takiej rady w powiecie płońskim.
Rada jest organem konsultacyjno – doradczym Burmistrza, działającym na terenie gminy, w skład którego wchodzą przedstawiciele czynnie działających organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (6 osób),  przedstawiciele Rady Miejskiej w Raciążu (2 osoby) oraz przedstawiciele organu wykonawczego (2 osoby).
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 lutego 2015 roku skład Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawia się następująco:
1) Stefan Modrzejewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu,
2) Jacek Szelągowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż,

3) Tomasz Noskiewicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Promocji Medialnej Ziemi Raciąskiej
4) Michał Adamczyk – przedstawiciel Fundacji Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej
5) Janusz Chłopik – przedstawiciel Klubu Sportowego „Błękitni”,
6) Dawid Smoleński – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu,
7)  Artur Piotr Gizler – przedstawiciel Rady Miejskiej w Raciążu, (powołany Uchwałą Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku)
8) Edyta Katarzyna Obrębska  – przedstawiciel Rady Miejskiej w Raciążu (powołana Uchwałą Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku)
9) Wiesława Czerwińska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu (wyznaczona zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 lutego 2015 roku),
10) Artur Adamski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu (wyznaczona zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 lutego 2015 roku).
Przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali wybranie w glosowaniu tajnym.
Do głównych zadań Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego będzie należało:
a) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,
b) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy,
c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
d) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowym,
e) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
f) termin wyrażenia przez RRDPP opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.